Μηχανικός Τεχνικών Εκπαιδεύσεων με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Εφαρμογές προϊόντων σε μικρή κλίμακα για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών Έργων
 • Εμπειρία στη χρήση δομικών υλικών στον τομέα των ανακαινίσεων και επισκευών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση H/Y
 • Επικοινωνιακές ικανότητες. Εμπειρία σε παρουσιάσεις ή σεμινάρια θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Μετακίνηση από και προς την εταιρεία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια