Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (έδρα Θεσσαλονίκη)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται

 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους πελάτες της εταιρείας
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση του ανταγωνισμού και αναπροσαρμογή τεχνικών φυλλαδίων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση γερμανικών ή ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα

 

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.