Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Εξωτερικού με έδρα την Θεσσαλονίκη

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης θυγατρικής Σερβίας/Ρουμανίας.
 • Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση παραπόνων πελατών Σερβίας/Ρουμανίας.
 • Έρευνα αγοράς τεχνικών προδιαγραφών ανταγωνισμού Σερβίας/Ρουμανίας.
 • Επισκέψεις σε πελάτες στην Σερβία/Ρουμανία για επίλυση παραπόνων και εφαρμογές προϊόντων.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση του ανταγωνισμού και αναπροσαρμογή τεχνικών φυλλαδίων.
 • Επαφές / επισκέψεις σε τεχνικά/μελετητικά γραφεία και εργοτάξια (κυρίως στο εξωτερικό αλλά και σε εταιρίες που εδρεύουν στο εσωτερικό).
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για μελετητές, τεχνικά γραφεία κτλ.
 • Συμμετοχή στη διεκπεραίωση διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις ή συνέδρια (Εσωτερικού και Εξωτερικού).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI.
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση Σερβικών ή Ρουμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Εξοικείωση με διεθνή πρότυπα που αφορούν τα δομικά υλικά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πρότερη εμπειρία συνεργασίας με μελετητικά γραφεία/τεχνικές υπηρεσίες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία/διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια.
 • Ικανότητα/διάθεση για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας(teamwork) για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.