Μηχανικός Πωλήσεων Έργων (έδρα Θεσσαλονίκη)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Επαφή με μελετητικά γραφεία, τεχνικές υπηρεσίες και τεχνικές εταιρείες για παρουσίαση των προϊόντων και παροχή τεχνικής υποστήριξης
 • Σύνταξη προσφορών
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων και παρακολούθηση του ανταγωνισμού

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα.
 • Γνώση δομικών υλικών και κατασκευαστικών λύσεων
 • Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προϋπηρεσία σε διεύθυνση πωλήσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα ταξιδιών

 

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Αυτοκίνητο
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.