ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (με έδρα τα Οινόφυτα)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Υποστήριξη πελατών δικτύου με φυσική παρουσία ( εκτελούμενα έργα – εφαρμογές).
 • Επαφή με τεχνικές εταιρίες για την παρουσίαση των προϊόντων και παρακολούθηση του ανταγωνισμού.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων και παρακολούθηση του ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα.
 • Γνώση δομικών υλικών και κατασκευαστικών λύσεων
 • Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα ταξιδίων

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Αυτοκίνητο
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια