Μηχανικός Πωλήσεων Δικτύου με έδρα την Αττική

Η ISOMAT αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων Δικτύου.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη πελατών δικτύου με φυσική παρουσία (εκτελούμενα έργα- εφαρμογές).
 • Επαφή με τεχνικές εταιρίες για την παρουσίαση των προϊόντων.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων και παρακολούθηση του ανταγωνισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI.
 • Επιθυμητή εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα.
 • Επιθυμητή γνώση δομικών υλικών και κατασκευαστικών λύσεων.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Αυτοκίνητο.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.