Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέση.
 • Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
 • Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανίες και παραγωγικές μονάδες.
 • Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
 • Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Συνεχής εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή Όμιλο.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια