Βοηθός Χημείου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Εκτέλεση συνταγών και προετοιμασία δειγμάτων.
 • Παραλαβή, καταγραφή προϊόντων, δειγματοληψία και αποθήκευση αυτών.
 • Ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων. Εφαρμογή αυτών σε δοκίμια και μετρήσεις βάση προτύπων μεθόδων ελέγχου.
 • Παραλαβή, αποθήκευση και καταγραφή Α’ Υλών.
 • Καθημερινός έλεγχος και φροντίδα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
 • Αποδεδειγμένη τεχνική αντίληψη & καλή γνώση στο χειρισμό εργαστηριακών οργάνων.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στη βιομηχανία.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα.

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη/8ωρη εργασία.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.