Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό παραγωγής.
 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγής.
 • Έλεγχος εκτέλεσης προγράμματος παραγωγής.
 • Καταγραφή δεδομένων πωλήσεων μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.
 • Έλεγχος αποθεμάτων υλικών παραγωγής.
 • Μετρήσεις παραγωγικότητας.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ , κατεύθυνσης Χημικού Μηχανικού ή Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης.
 • Εμπειρία σε περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής με εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής θα εκτιμηθεί.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών. Πρόσθετες γλώσσες θα εκτιμηθούν.
 • Άριστη γνώση Η/Υ(MS Office, ΕRP).
 • Ικανότητα επικοινωνίας με τους συνεργάτες.
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες.
 • Δέσμευση, ετοιμότητα και προθυμία για προσφορά.

Παρέχονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης και εκπαίδευσης.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.