ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου.
  • Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ.
  • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

Παρέχονται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
  • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
  • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
  • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.