Προϊόντα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης με υψηλή αντίσταση στη φωτιά.

Η πυροπροστασία των κατασκευών διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο για την ασφάλεια των ενοίκων, καθώς η επιβράδυνση ανάπτυξης και εξάπλωσης της φωτιάς είναι καθοριστική για τον χρόνο εκκένωσης των κτιρίων. Το Eυρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1 αξιολογεί τη συμβολή των δομικών προϊόντων στην ανάπτυξη και εξάπλωση της φωτιάς μέσω του συστήματος Ευρωπαϊκών κλάσεων (Euroclass). Για την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιούνται τρία βασικά κριτήρια:

  • η συμβολή στην ανάφλεξη και καύση, από την οποία προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά οι κατηγορίες Α1, Α2, B, C, D, E, F, από πρακτικά άκαυστα υλικά μέχρι υλικά που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην καύση,
  • η παραγωγή καπνού, από την οποία προκύπτουν οι κατηγορίες s1,s2,s3, από μηδενική μέχρι σημαντική παραγωγή καπνού αντίστοιχα και
  • η παραγωγή φλεγόμενων σωματιδίων ή σταγονιδίων, από την οποία προκύπτουν οι κατηγορίες d0,d1,d2, , από μηδενική μέχρι σημαντική παραγωγή φλεγόμενων σωματιδίων ή σταγονιδίων αντίστοιχα.

Η ISOMAT, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων κατασκευών, ανέπτυξε δύο νέα, καινοτόμα προϊόντα που συμμετέχουν στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά, καθώς κατατάσσονται ως κλάση A2-s1,d0 κατά ΕΝ 13501-1. Το γεγονός αυτό τα καθιστά ιδανικά για εφαρμογή σε κτίρια που έχουν υψηλές απαιτήσεις πυρασφάλειας. Τα προϊόντα είναι τα εξής:

α) To MARMOCRYL FR είναι ένας έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός τελικός σοβάς με υψηλή αντίσταση στη φωτιά. Παρέχει υψηλή υδαταπωθητικότητα και υδρατμοπερατότητα, εξασφαλίζει την αποτροπή εισροής υδάτων στην κατασκευή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαπνοή της. Συμμετέχει στα πιστοποιημένα  συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM, τα οποία υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης, διατηρούν τις ιδιότητές τους σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του προσδοκώμενου χρόνου ζωής τους, που φτάνει έως και 25 χρόνια. Το MARMOCRYL FR διατίθεται σε Fine για τη δημιουργία λείας και σε Décor για τη δημιουργία αδρής επιφάνειας, σε απεριόριστες αποχρώσεις των χρωματολογίων ISOMAT COLOR SYSTEM, καταργώντας έτσι την ανάγκη βαφής των κτιρίων. Συνεπώς, αποτρέπεται ο κίνδυνος ξεφλουδίσματος της βαφής, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η ολοκλήρωση του έργου.

β) Το ISOMAT AK-THERMO ACRYL FR είναι ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο, παστώδες, ινοπλισμένο, οργανικό επίχρισμα με υψηλή αντίσταση στη φωτιά, το οποίο χρησιμοποιείται για οπλισμένες επικαλύψεις θερμομονωτικών πλακών. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για τον οργανικό σοβά που ακολουθεί, καθώς προστατεύει από ρωγμές ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγάλη του αντοχή στην υγρασία ενισχύει την υδαταπωθητικότητα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Τέλος, χρησιμοποιείται και για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών.

Τόσο το MARMOCRYL FR όσο και το ISOMAT AK-THERMO ACRYL FR είναι ιδανικά για έργα με υψηλές απαιτήσεις πυρασφάλειας, όπως δημόσια κτίρια,σχολεία, νοσοκομεία  κ.ά.