Πολιτική Χρήσης των Cookies

Γενικές Πληροφορίες

Προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μια πιο εύκολη και άνετη πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών, χρησιμοποιούμε cookies. Η χρήση των cookies πραγματοποιείται, συνεπώς, για την εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων μας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής ΓΚΠΔ) και κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ ΓΚΠΔ.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στην τερματική συσκευή (υπολογιστή, laptop, tablet, smartphone κλπ.) ενός χρήστη, ώστε, κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Ωστόσο, μέσω των συγκεκριμένων πληροφοριών, δεν προκύπτει άμεση ταυτοποίησή σας. Επιπλέον, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική σας συσκευή, καθώς δεν περιέχουν επιβλαβή προγράμματα, όπως ιούς ή προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan).

Τα cookies διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το κριτήριο που εφαρμόζεται κάθε φορά. Ειδικότερα:

α) ανάλογα με τον πάροχό τους, διακρίνονται σε cookies πρώτου μέρους (first-party cookies), όταν έχουν οριστεί από τις ιστοσελίδες μας και σε cookies τρίτων μερών (third-party cookies), όταν ορίζονται από τρίτο πάροχο, τον οποίο χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και διαφήμισης. Καθώς δε μπορούμε να ελέγξουμε τα cookies αυτού του είδους, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους (η οποία παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα), ώστε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτά τα cookies, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

β) ανάλογα με τον χρόνο διατήρησής τους, διακρίνονται σε cookies συνεδρίας (session cookies), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας, και σε μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή, αλλά και στους διακομιστές του παρόχου για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα

γ) ανάλογα με την λειτουργία τους, διακρίνονται σε αναγκαία, προτιμήσεων, στατιστικής ανάλυσης, εμπορικής προώθησης, αταξινόμητα κ.α. Σημειώνεται, ότι η παράθεση αυτών των κατηγοριών είναι ενδεικτική και διαφέρει ανάλογα με την ιστοσελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες μας με κριτήριο τη λειτουργία τους μπορείτε να βρείτε στην ενότητα που ακολουθεί.

Η χρήση των cookies μας επιτρέπει όχι μόνο να σας εξασφαλίζουμε μια πιο εύκολη και άνετη πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας, αλλά και να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε τη λειτουργία των ιστοσελίδων και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών δεδομένων. Σημειώνεται, ότι για την προβολή διαφημίσεων, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες στόχευσης (targeting) και εκ νέου στόχευσης (retargeting) διαφόρων παρόχων, ενώ για την διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics της Google LLC και Hotjar της Hotjar Limited.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες μας, τους παρόχους, τους αποδέκτες, τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies, καθώς και τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στόχευσης (targeting) και εκ νέου στόχευσης (retargeting), οι υπηρεσίες Google Analytics της Google LLC και Hotjar της Hotjar Limited, καθώς και η δυνατότητα απενεργοποίησής τους.

Κατηγορίες των cookies

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τις παρακάτω κατηγορίες cookies:

 1. Αναγκαία cookies: τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία μιας ιστοσελίδας, καθώς, χωρίς αυτά, η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Γι’ αυτό το είδος των cookies δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας, καθώς θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στις ιστοσελίδες μας ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Η αποθήκευσή τους στηρίζεται, επομένως, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ.
  Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies αυτού του είδους που χρησιμοποιούμε, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση της υπηρεσίας Cookiebot:

  Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Χρόνος Αποθήκευσης Τοποθεσία διακομιστών αποθήκευσης δεδομένων
  PHPSESSID
  • isomat.gr
  • isomat-multifill.com
  • isomatcolors.gr
  • isomat-home.gr
  HTTP Διατηρεί την κατάσταση της σύνδεσης χρήστη σε όλα τα αιτήματα της ιστοσελίδας. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ελλάδα
  rc::a google.com HTML Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bots, ώστε να υπάρχουν έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Μόνιμη αποθήκευση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  rc::b google.com HTML Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bots. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  rc::c google.com HTML Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bots. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
 2. Cookies προτιμήσεων: τα cookies αυτής της κατηγορίας επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισής της, όπως η προτιμώμενη γλώσσα σας ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε. H αποθήκευσή τους απαιτεί τη συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ.
  Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies αυτού του είδους που χρησιμοποιούμε, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση της υπηρεσίας Cookiebot:

  Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Χρόνος Αποθήκευσης Τοποθεσία διακομιστών αποθήκευσης δεδομένων
  _icl_current_language
  • isomat.gr
  • apps.isomat.gr
  HTTP Αποθηκεύει την προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη στην ιστοσελίδα. 1 ημέρα Ελλάδα
 3. Cookies στατιστικής ανάλυσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν και αναλύουν ανώνυμες πληροφορίες στατιστικής φύσεως σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. H αποθήκευσή τους απαιτεί τη συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ.
  Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες των cookies αυτού του είδους που χρησιμοποιούμε, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση της υπηρεσίας Cookiebot. Σημειώνεται, ότι η χρήση των παρακάτω πληροφοριών στατιστικής ανάλυσης πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες Google Analytics της Google LLC και Hotjar της Hotjar Limited:

  Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Χρόνος Αποθήκευσης Τοποθεσία διακομιστών αποθήκευσης δεδομένων
  _ga
  • isomat.gr
  • isomat-home.gr
  • isomat-pu-systems.gr
  • isomat-multifill.com
  • isomatcolors.gr
  HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 2 χρόνια
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Ελλάδα
  _gat
  • isomat.gr
  • isomat-home.gr
  • isomat-pu-systems.gr
  • isomat-multifill.com
  • isomatcolors.gr
  HTTP Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για την ρύθμιση της ροής των αιτημάτων. 1 ημέρα
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Ελλάδα
  _gid
  • isomat.gr
  • isomat-home.gr
  • isomat-pu-systems.gr
  • isomat-multifill.com
  • isomatcolors.gr
  HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 1 ημέρα
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Ελλάδα
  _hjid isomat.gr HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη συνεδρία. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να λαμβάνει δεδομένα για τη συμπεριφορά των επισκεπτών για στατιστικούς σκοπούς. 1 έτος Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  _hjid isomat.gr HTML Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη συνεδρία. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να λαμβάνει δεδομένα για τη συμπεριφορά των επισκεπτών για στατιστικούς σκοπούς. Μόνιμη αποθήκευση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  collect google-analytics.com Pixel Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στην υπηρεσία Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  __utma isomat-multifill.com HTTP Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, καθώς και με την ημερομηνία της πρώτης και της πιο πρόσφατης επίσκεψης. Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics. 2 έτη Ελλάδα
  __utmb isomat-multifill.com HTTP Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ώρα εισόδου του χρήστη στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας παραμονής του χρήστη στην ιστοσελίδα. 1 ημέρα Ελλάδα
  __utmc isomat-multifill.com HTTP Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ώρα εξόδου του χρήστη από την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας παραμονής του χρήστη στην ιστοσελίδα. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ελλάδα
  __utmt isomat-multifill.com HTTP Ρυθμίζει την ταχύτητα των αιτημάτων στον διακομιστή. 1 ημέρα Ελλάδα
  __utmz isomat-multifill.com HTTP Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο προέλευσης του χρήστη, τη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποίησε, τον σύνδεσμο και τον όρο που χρησιμοποίησε. Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics. 6 μήνες Ελλάδα
 4. Cookies εμπορικής προώθησης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκέψεων που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας, ώστε να σας προβάλλεται περιεχόμενο που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Συγκεκριμένα, η χρήση τους συμβάλλει στην αποστολή στοχευμένων προσφορών και διαφημίσεων, στην μείωση των διαφημίσεων που σας προβάλλονται ή στην αξιολόγηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Για την αποθήκευσή τους απαιτείται η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ.
  Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες των cookies αυτού του είδους που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες μας, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση της υπηρεσίας Cookiebot:

  Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Χρόνος Αποθήκευσης Τοποθεσία διακομιστών αποθήκευσης δεδομένων
  _fbp
  • isomat.gr
  • isomatcolors.gr
  • isomat-home.gr
  HTTP Χρησιμοποιείται από το Facebook για να προσφέρει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από τρίτα μέρη-διαφημιζόμενους. 3 μήνες
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Ελλάδα
  • Ολλανδία
  _gcl_au isomat.gr HTTP Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google AdSense για την μέτρηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων. 3 μήνες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  _hjIncludedInSample isomat.gr HTTP Καθορίζει εάν η πλοήγηση του χρήστη θα πρέπει να καταχωρηθεί σε συγκεκριμένο κάτοχο στατιστικού τόπου. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  ads/ga-audiences google.com Pixel Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google AdWords για την εκ νέου στόχευση των επισκεπτών που είναι πιθανόν να μετατραπούν σε πελάτες, σύμφωνα με διαδικτυακή τους συμπεριφορά. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  NID google.com HTTP Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις. 6 μήνες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  fr facebook.com HTTP Χρησιμοποιείται από το Facebook για να προσφέρει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από τρίτα μέρη-διαφημιζόμενους. 3 μήνες
  • Γερμανία
  • Ολλανδία
  GPS youtube.com HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση βάσει γεωγραφικής θέσης. 1 ημέρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  IDE doubleclick.net HTTP Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη της ιστοσελίδας μετά από προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη. 1 έτος Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Μη καταχωρημένη. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  PREF youtube.com HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Google για να διατηρεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τα βίντεο του YouTube σε διαφορετικές ιστοσελίδες. 8 μήνες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  test_cookie doubleclick.net HTTP Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει τα cookies. 1 ημέρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  r/collect doubleclick.net Pixel Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στην υπηρεσία Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  tr facebook.com Pixel Χρησιμοποιείται από το Facebook για να προσφέρει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από τρίτα μέρη-διαφημιζόμενους. Όσο διαρκεί η συνεδρία
  • Γερμανία
  • Ολλανδία
  VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών στις σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του YouTube. 179 ημέρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  YSC youtube.com HTTP Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά δεδομένα για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο Youtube. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube. Μόνιμη αποθήκευση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-device-id youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube. Μόνιμη αποθήκευση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-session-app youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  yt-remote-session-name youtube.com HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο στο YouTube. Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
 5. αταξινόμητα cookies: Τα cookies αυτά δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί, καθώς η διαδικασία ταξινόμησής τους σε συνεργασία με του παρόχους τους είναι υπό εξέλιξη. Η αποθήκευσή τους απαιτεί τη λήψη της συγκατάθεσής σας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ ΓΚΠΔ.
  Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αταξινόμητα cookies που χρησιμοποιούμε, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση της υπηρεσίας Cookiebot:

  Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Χρόνος Αποθήκευσης Τοποθεσία διακομιστών αποθήκευσης δεδομένων
  _hjTLDTest isomat.gr HTTP Μη καταχωρημένη Όσο διαρκεί η συνεδρία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε το σύνολο ή ορισμένα από τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, εάν αποκλείσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και να μην έχετε πρόσβαση σε τμήματα ή στο σύνολο του περιεχομένου τους, καθώς και στο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Παρακάτω σας παραθέτουμε συνδέσμους προς τις σελίδες των γνωστότερων φυλλομετρητών, όπου σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας:

Για να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων μέσω των Pixels του Facebook, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας ως προς τις διαφημιστικές σας προτιμήσεις εδώ.

Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσο αφορά τις διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω της Google ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ενότητα «Google Ρυθμίσεις διαφημίσεων».

Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τρίτα μέρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική υπηρεσία της Network Advertising Initiative.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics της εταιρίας Google LLC, στο πλαίσιο των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ και ειδικότερα, για την βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών. H εταιρία αυτή έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση των ιστοσελίδων μας, να συντάξει αναφορές σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών σε αυτές, καθώς και για να μας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες διαδικτύου.

Ειδικότερα, η υπηρεσία συλλέγει cookies αρχικού κατασκευαστή (first party cookies), τα οποία περιέχουν δεδομένα σχετικά με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP) και τις δραστηριότητες που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας. Σημειώνεται, ότι η συλλογή διευθύνσεων πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) πραγματοποιείται για την δική μας ασφάλεια και για την ασφάλεια της υπηρεσίας, καθώς και για να μας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη από όπου προέρχονται οι χρήστες των ιστοσελίδων μας (γνωστό και ως “γεωγραφική τοποθεσία IP”). Οι διευθύνσεις IP, ωστόσο, καθίστανται ανώνυμες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα της Google LLC.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την υπηρεσία Google Analytics διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α, όπου και αποθηκεύονται για διάστημα 26 μηνών. Ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, καθώς και όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα κατ’ εξουσιοδότηση.

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies που συλλέγονται μέσω της Google Analytics από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα Δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies. Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να περιοριστεί η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και να μην έχετε πρόσβαση σε τμήματα αυτών.

Επιπλέον, μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τη Google Analytics, τα οποία παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP), αν κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την επέκταση φυλλομετρητή που θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπηρεσία Hotjar

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Hotjar της εταιρίας Hotjar Limited, στο πλαίσιο των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ και, ειδικότερα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων μας. Η εταιρία Hotjar Limited εδρεύει στη Μάλτα και δεσμεύεται απόλυτα ως προς την τήρηση των κανόνων που θέτει ο ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, η Hotjar είναι μια υπηρεσία τεχνολογίας η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών της ιστοσελίδας μας (για παράδειγμα, πόσο χρόνο ξοδεύουν και σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους επιλέγουν να κάνουν κλικ, τι τους αρέσει και τι όχι κλπ.), επιτρέποντάς μας να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστες και τη συσκευή σας. Ειδικότερα, συλλέγει τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας, η οποία καταγράφεται και αποθηκεύεται μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή, το μέγεθος οθόνης της συσκευής σας, τον τύπο της συσκευής σας (ειδικότερα, το μοναδικό αναγνωριστικό αυτής), πληροφορίες για τον φυλλομετρητή (browser) σας, τη γεωγραφική τοποθεσία σας (ειδικότερα, μόνο τη χώρα σας) και την προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για την προβολή της ιστοσελίδας μας. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα ψευδονυμοποιημένο προφίλ χρήστη για χρονικό διάστημα 365 ημερών. Ούτε η Hotjar αλλά ούτε και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουμε μεμονωμένους χρήστες ή για να τις συνδυάσουμε με άλλα δεδομένα για έναν μεμονωμένο χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Hotjar μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της.

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies που συλλέγονται μέσω της Hotjar από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα Δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies.

Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη δημιουργία προφίλ χρήστη, την αποθήκευση δεδομένων από τη Hotjar σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και τη χρήση των cookies από την Hotjar σε άλλες ιστοσελίδες, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Παροχή υπηρεσιών στοχευμένης διαφήμισης (targeting)

Χρησιμοποιούμε, επίσης, υπηρεσίες παροχής στοχευμένων διαφημίσεων, στο πλαίσιο των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ και ειδικότερα, για την βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των διαφημίσεων που προβάλλονται σε αυτές. Με την χρήση αυτών των υπηρεσιών από διάφορους παρόχους εξασφαλίζεται η προβολή στην τερματική σας συσκευή μόνο της διαφήμισης που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας, λαμβάνοντας υπόψιν τις μέχρι τώρα ενέργειές σας στις ιστοσελίδες μας.

Η παροχή των υπηρεσιών στοχευμένης διαφήμισης πραγματοποιείται με τη χρήση των cookies εμπορικής προώθησης. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων είναι οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών στόχευσης, οι οποίοι ελέγχονται, ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια των δεδομένων σας που θέτει ο ΓΚΠΔ. Πληροφορίες σχετικά με τους συνεργαζόμενους παρόχους, τα χρησιμοποιούμενα cookies, το χρόνο και τον τόπο αποθήκευσης, καθώς και την δυνατότητα διαχείρισής τους εκτέθηκαν ήδη στις ενότητες Κατηγορίες των cookies και Δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies.

Παροχή υπηρεσιών εκ νέου στόχευσης (retargeting)

Χρησιμοποιούμε, ακόμη, υπηρεσίες παροχής εκ νέου στόχευσης (retargeting), στο πλαίσιο των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ και ειδικότερα, για την βέλτιστη διαμόρφωση της διαδικτυακής μας προσφοράς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρησιμοποιούνται cookies εμπορικής προώθησης, τα οποία συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και αναλύονται μέσω ενός αλγορίθμου. Στη συνέχεια ενδέχεται να προβληθούν στη σελίδα των συνεργατών μας στοχευμένες διαφημίσεις και μπάνερ, ανάλογα με τα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας. Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας και τα δεδομένα που συλλέγονται δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι διάφοροι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκ νέου στόχευσης (retargeting), οι οποίοι και τα επεξεργάζονται μόνο στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με τα είδη και τη λειτουργία των cookies, το χρόνο και τον τόπο αποθήκευσης εκτέθηκαν ήδη στην ενότητα Κατηγορίες των cookies.

Στόχος της χρήσης υπηρεσιών εκ νέου στόχευσης (retargeting) είναι να εξασφαλίσουμε την εμφάνιση μόνο των διαφημίσεων που είναι ανάλογες με τα ενδιαφέροντά σας. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν επιθυμείτε την εμφάνιση διαφημιστικών μπάνερ μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 • Επιλέγετε το σύμβολο που βρίσκεται στο εκάστοτε διαφημιστικό μπάνερ και μεταβαίνετε στη σελίδα του παρόχου.
 • Εκεί παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία της εκ νέου στόχευσης (retargeting) και δίνεται η δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε κατάργηση της εγγραφής σας, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ένα cookie (“opt-out”-cookie), με το οποίο εμποδίζεται μελλοντικά η εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ σε αυτόν τον πάροχο.
 • Σημειώνεται ότι η κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή σας και τα εκάστοτε “opt-out”-cookies δεν επιτρέπεται να διαγραφούν από αυτόν.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε συχνά τους όρους της παρούσας πολιτικής, διότι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τελευταία ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2020.