Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδων

Η ISOMAT A.B.E.E (στο εξής «ISOMAT») σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ιστοσελίδων της και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Στόχος μας είναι να αισθάνεστε ασφαλείς και ευχαριστημένοι κατά την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, έχοντας πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο συλλογής, τον χρόνο διατήρησής τους, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας, λαμβάνοντας υπόψιν και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον Νόμο 4624/19. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η εταιρία μας με την επωνυμία «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ISOMAT». Διεύθυνση: 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Αγίου Αθανασίου, Ταχυδρομική Θυρίδα: 1043, Ταχυδρομικός Κώδικας: 57003, Τηλέφωνο: 2310576000, Φαξ: 2310722475, e-mail: info@isomat.gr

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται, νομικές βάσεις επεξεργασίας, χρόνος διατήρησης τους και αποδέκτες

Κατά την είσοδό σας στις ιστοσελίδες μας και εφόσον χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, προβαίνουμε σε επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δεδομένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Σημειώνουμε, ότι η χρήση των ιστοσελίδων και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, απαιτείται ο ανήλικος να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του..

α) Δεδομένα εισόδου στις ιστοσελίδες της ISOMAT

Περιγραφή:

Κατά την είσοδό σας στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή του τερματικού που χρησιμοποιείτε τα εξής δεδομένα:

 1. η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol Address, στο εξής IP) της συσκευής σας από την οποία πραγματοποιείτε την είσοδο στις ιστοσελίδες μας,
 2. η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 3. το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 4. η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL)
 5. ο φυλλομετρητής (browser) που χρησιμοποιείτε και
 6. το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το οποίο σας παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Νομική βάση επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και, ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθή δημιουργία σύνδεσης, την λειτουργική χρήση των ιστοσελίδων μας και την σταθερότητα και ασφάλεια του συστήματός μας, καθώς και για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ.

Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί για τρεις (3) μήνες και στη συνέχεια τα δεδομένα σας διαγράφονται οριστικά.

Αποδέκτες δεδομένων: Τα εν λόγω δεδομένα μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο πάροχος φιλοξενίας των ιστοσελίδων μας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε συνεργάτες μας (συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, δικηγόρους) ή σε αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

β) Δεδομένα φορμών ιστοσελίδων της ISOMAT

Περιγραφή:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων μας, συλλέγονται ορισμένα δεδομένα σας μέσω ειδικών φορμών. Ειδικότερα, ανάλογα με τη φόρμα και τη σελίδα που επισκέπτεστε συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας:

 1. το όνομα χρήστη (username) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail)
 2. το ψευδώνυμό σας και το συνθηματικό σας
 3. στην περίπτωση που επιθυμείτε να μοιραστείτε το project σας, συλλέγονται επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, η ιστοσελίδα (website) ή το ιστολόγιό σας (blog), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το project σας
 4. στην περίπτωση που επιθυμείτε τη λήψη συμβουλών από τους διακοσμητές της ISOMAT, συλλέγονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τυχόν σχόλιά σας

Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας πραγματοποιείται κατόπιν της λήψης της συγκατάθεσής σας. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ. Επιπροσθέτως, η επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται στο πλαίσιο αιτήματος λήψης συμβουλών από τους διακοσμητές της ISOMAT είναι απαραίτητη και για την εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα, προκειμένου να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Αποδέκτες δεδομένων: Τα εν λόγω δεδομένα μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο πάροχος φιλοξενίας των ιστοσελίδων μας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε συνεργάτες μας (συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, δικηγόρους) ή σε αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

γ) Cookies

Περιγραφή:

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στην τερματική συσκευή (υπολογιστή, laptop, tablet, smartphone κλπ.) ενός χρήστη, ώστε, κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Ωστόσο, μέσω των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν προκύπτει άμεση ταυτοποίησή σας. Επιπλέον, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική σας συσκευή, καθώς δεν περιέχουν επιβλαβή προγράμματα, όπως ιούς ή προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan).

Νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Η χρήση των cookies πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων μας και συγκεκριμένα για τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και τη συλλογή πληροφοριών. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ. Tα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας και να σας εξασφαλίζουμε μια πιο εύκολη και άνετη πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε τη λειτουργία των ιστοσελίδων και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών δεδομένων. Σημειώνεται, ότι χρησιμοποιούμε υπηρεσίες στόχευσης (targeting) και εκ νέου στόχευσης (retargeting) διαφόρων παρόχων για την βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας, ενώ για την διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics της Google LLC και Hotjar της Hotjar Limited.

Επιπρόσθετη νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ ΓΚΠΔ, η οποία απαιτείται για την αποθήκευση στην τερματική σας συσκευή των cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες μας.

Χρόνος διατήρησης:

Η διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών που δημιουργούνται με τα cookies διαφέρει ανάλογα με το είδος των τελευταίων.

Αποδέκτες δεδομένων:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies διαβάζονται από τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, τα cookies τρίτου μέρους (third party cookies) τοποθετούνται από ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι και τα διαχειρίζονται. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα σας μεταβιβάζονται και στους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης και στατιστικής ανάλυσης. Τέλος ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε συνεργάτες μας (συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, δικηγόρους) ή σε αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε, τους παρόχους τους, τον χρόνο αποθήκευσής τους, την δυνατότητα προσαρμογής τους στις προτιμήσεις σας, καθώς και για τις υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και διαφήμισης που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες μας επισκεφτείτε την Πολιτική Χρήσης των Cookies.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε κατά τον ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα:

 1. ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ.
 2. πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ.
 3. διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 4. διαγραφής των δεδομένων σας: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 5. περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 6. εναντίωσης στην επεξεργασία: Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή βασίζεται, κατά τα ανωτέρω, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ. Διατηρούμε, όμως, το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.
 7. φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
 8. ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 7 περίπτωση 3 ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και ισχύει για το μέλλον.
  Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, διενεργείται, ωστόσο, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας.
 9. Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Νόμο 4624/19. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Αρχή εξετάζει τις καταγγελίες, αφού προηγουμένως τα ανωτέρω δικαιώματα έχουν ασκηθεί προς την εταιρία μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γι’ αυτό το σκοπό οποτεδήποτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@isomat.eu.

Ειδική υποχρέωση της ISOMAT σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ενημερώνουμε κάθε αποδέκτη στον οποίο αυτά γνωστοποιήθηκαν, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον ζητηθεί, σας ενημερώνουμε για τους εν λόγω αποδέκτες.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να το ικανοποιήσουμε. Επιπλέον, ενδέχεται να ζητηθούν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, εκτός αν λόγω πολυπλοκότητας ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων χρειαστεί περισσότερος χρόνος, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Μη διενέργεια αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων-κατάρτισης προφίλ

Σημειώνεται, ότι δε διενεργούμε κανενός είδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

Η εταιρία μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή.

Τρόπος επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@isomat.eu.

Παρακαλείσθε να ελέγχεται συχνά τους όρους της παρούσας πολιτικής, διότι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τελευταία ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2020.