Η ISOMAT ΣΤΟ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

Η ISOMAT ΣΤΟ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

Η ISOMAT διοργανώνει στα πλαίσια του Money Show Θεσσαλονίκη ’09 εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων και ο Αντίκτυπος στην Ελληνική Οικονομία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00-13:00 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki, στις αίθουσες Έφεσος 1 και 2.