Η HR Manager της ISOMAT στο ReGeneration Αcademy

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού διήμερου “Welcome to the Business World” του ReGeneration Αcademy, η HR Manager της ISOMAT κα. Δήμητρα Μπασλή συμμετείχε στο HR Panel του Workshop “Interview trick or treat & simulation” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Kίντζιος Κωνσταντίνος, Μπασλή Δήμητρα, Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος, Μπατσής Ιωάννης, Δηματάτη Χριστίνα, Καραμπίνη Τέτα

Στόχος του συγκεκριμένου workshop ήταν τόσο η πληροφόρηση για τις νεότερες εξελίξεις σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού όσο και η εξειδικευμένη εκπαίδευση των νέων σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, ώστε να εισαχθούν και να απασχοληθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Tα tips για εξαιρετικές συνεντεύξεις, το personal branding υποψηφίων, η γλώσσα του σώματος, οι κρίσιμες ερωτήσεις των εργοδοτών και η διαχείριση άγχους των υποψηφίων πριν και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αποτέλεσαν κύρια θέματα συζήτησης του HR Panel.