Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)
ΧΕΙΡΙΣΤΗ REACH TRUCK (με έδρα Οινόφυτα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
ΧΗΜΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
MERCHANDISERS (4ωρης απασχόλησης) για Λάρισα, Βόλο, Ρόδο, Μάνδρα Αττικής και Ανθούσα Αττικής