Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Πωλητής Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αττική
Business Analyst
Μηχανικός Πωλήσεων Δικτύου (με έδρα τα Οινόφυτα)
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Merchandiser με έδρα την Αττική
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τα Οινόφυτα)
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο