Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Commercial Finance Specialist
Digital Marketer Based in Thessaloniki (Agios Athanasios)
Πολιτικό Μηχανικό για Τεχνική Υποστήριξη με έδρα την Θεσσαλονίκη
Product Manager με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Οδηγό με έδρα τα Οινόφυτα
MERCHANDISER με έδρα την Αττική
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τα Οινόφυτα)
Buyer με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Χειριστής Κλαρκ για την Αποθήκη με έδρα τα Οινόφυτα και τον Άγιο Αθανάσιο
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο