Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
IT Business analyst
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Έργων (με έδρα τα Οινόφυτα)
Μηχανικός Πωλήσεων Δικτύου (με έδρα τα Οινόφυτα)
Υπεύθυνος Γραμμής Παραγωγής (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης)
Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Πωλητής Νοτίου Ελλάδος με έδρα τα Οινόφυτα
Packaging Development Specialist
Area Export Manager