Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Customer Excellence Partner Exports με έδρα τον Αγ. Αθανάσιο
Customer Excellence Partner με έδρα τον Αγ. Αθανάσιο
Merchandiser με έδρα την Αττική
Υπεύθυνος Γραμμής Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Βοηθός Λογιστή με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
ERP Supply Chain Consultant based in Thessaloniki
Picker για την Αποθήκη με έδρα τα Οινόφυτα
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο