Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Πωλητής για την Βόρεια Ελλάδα με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Microsoft CRM Dynamics365 / Power Platform Consultant με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Μηχανικός Τεχνικών Πωλήσεων με έδρα την Αττική
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Ασπρόπυργο
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Area Export Manager based in Thessaloniki (Agios Athanasios)
Πωλητής Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Εξωτερικού με έδρα την Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Γραμμής Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο