Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
ΧΗΜΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
MERCHANDISERS (4ωρης απασχόλησης) για Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Καλαμάτα, Ρόδο, Μάνδρα Αττικής και Ανθούσα Αττικής