Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Junior Production Planner με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Area Export Manager
Business Development Analyst (based in Thessaloniki)
Μηχανικός Τεχνικών Εκπαιδεύσεων (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)
Business Operations Specialist Based in Thessaloniki
Μηχανολόγο Μηχανικό με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Sustainability Manager
Μηχανικός Τεχνικών Πωλήσεων με έδρα την Αττική
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Ασπρόπυργο
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο