Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (με έδρα τα Οινόφυτα)
ΠΩΛΗΤΗΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)
MERCHANDISER (με έδρα την Αθήνα)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)
ΧΗΜΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)