Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Ηλεκρολόγος με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου
Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Packaging Development Specialist