Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (με έδρα τα Οινόφυτα)
IT MANAGER based in Thessaloniki (Agios Athanasios)
ΠΩΛΗΤΗΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)
MERCHANDISER (με έδρα την Αθήνα)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (με έδρα τα Οινόφυτα)
ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
ΧΗΜΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
MERCHANDISERS (4ωρης απασχόλησης) για Λάρισα, Βόλο, Ρόδο, Μάνδρα Αττικής και Ανθούσα Αττικής