Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
IT System Administrator με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Digital Marketer Based in Thessaloniki (Agios Athanasios)
Απόφοιτο/η σχολής Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Packaging Graphic Designer με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Χειριστής Κλαρκ για την Αποθήκη με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Μηχανικός Πωλήσεων Έργων με έδρα τα Οινόφυτα
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο