Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
ERP Junior Business Analyst με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Executive Secretary
Entersoft EBS Developer / Implementation Consultant με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Πωλητής Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα
Υπάλληλος Διακίνησης με έδρα τα Οινόφυτα
Area Export Sales Manager
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο