Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Βοηθός Χημείου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Area Export Manager based in Thessaloniki (Agios Athanasios)
Μηχανικός Τεχνικών Εκπαιδεύσεων με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Customer Excellence Partner Exports με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Σχεδιαστής – Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Μηχανικός Πωλήσεων Δικτύου με έδρα την Αττική
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
ERP Supply Chain Consultant based in Thessaloniki
Picker για την Αποθήκη με έδρα τον Ασπρόπυργο
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο