Ευκαιρίες Καριέρας

Κωδικός/Τίτλος θέσης
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τα Οινόφυτα)
Βοηθός Λογιστηρίου με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Commercial Finance Specialist (με έδρα τα Οινόφυτα ή την Θεσσαλονίκη)
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης με έδρα την Θεσσαλονίκη
Απόφοιτο/η σχολής Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο
Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών
Χειριστής Κλαρκ για την Αποθήκη με έδρα τα Οινόφυτα και τον Άγιο Αθανάσιο
Picker για την Αποθήκη (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
Εργάτης Παραγωγής με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο