Το Όραμά μας

Να αποτελούμε για τον κλάδο των κατασκευών έναν κορυφαίο συνεργάτη ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων, έχοντας προτεραιότητα μας τη βιωσιμότητα.

Η Αποστολή μας

H ISOMAT αναπτύσσει, παράγει, προωθεί και υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για τον κατασκευαστικό τομέα, σε επιλεγμένες περιοχές, μέσω του δικτύου των θυγατρικών εταιριών της και των τοπικών αντιπροσώπων της.

Οι Αξίες μας