Από την αρχή της ίδρυσής της, η ISOMAT διέπεται από τις αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας. Για την ISOMAT, η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνιστά κίνητρο για συνεχή αυτοβελτίωση, καθώς μέσα από την ενδυνάμωση της αποδοτικότητάς της, μπορεί να υλοποιήσει το όραμά της για βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των δικών της ανθρώπων, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ΙSOMAT

Για την ISOMAT, οι άνθρωποί της αποτελούν το σημαντικότερό της κεφάλαιο στο οποίο επενδύει συνεχώς και χάρη στο οποίο εξελίσσεται. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας συνιστά η διατήρηση ενός άριστα καταρτισμένου προσωπικού, η διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, και η συνεχής επιμόρφωσή τους μέσα από τεχνικά ή εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επιπλέον, εφαρμόζει τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις σχέσεις με τους πελάτες της, κατανοώντας τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους και παρέχοντάς τους ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες βάσει αυτών.

Όσον αφορά το περιβάλλον, η ISOMAT στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, για τον περιορισμό της κατανάλωσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων, τη μείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή των προϊόντων της. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων αποτελεί ακόμη μία προτεραιότητα για διοίκηση και εργαζόμενους, καθώς προωθείται μέσα από το σύνολο της εταιρικής πολιτικής.

Η συνεισφορά της ISOMAT επεκτείνεται και στον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών φορέων, ενώ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδέχεται στις εγκαταστάσεις της φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών.

Στην ISOMAT η εταιρική κοινωνική ευθύνη εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξής της, σε μία προσπάθεια εξέλιξης όχι μόνο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αλλά και του επιπέδου της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο. Οι αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρηματικής υπευθυνότητας θα διαπνέουν πάντα την εταιρία, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων της και του περιβάλλοντος. Για την ISOMAT η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι στάσιμη, αλλά ένας δρόμος που οδηγεί σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.