Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019-2020

Διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ISOMAT, μέσα στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Ομίλου, που έχει υλοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα 2019-2020, σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.