Πρόσμικτα Σκυροδέματος

grid
list
PLASTIPROOF_5195d3b0c2eb3
PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494 Τύπος A, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2 & Τ9). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα....
περισσότερα...
νέο
76d4154f2e89c3daaec66269afe61ae0
BEVETOL-RD

Επιβραδυντής και υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος - υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος καθώς κ...
περισσότερα...
νέο
668301bf684db3409347ce0317fa2f9e
BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος-επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατ...
περισσότερα...
νέο
aa084aa751b88185ad469bd43f717d47
REOTOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A & F, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ3.1 και T3.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος....
περισσότερα...
νέο
718b7d89a3caeaa7592f916f2bc02587
ADIUM 110

Ευρείας χρήσης υπερρευστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: T3.1 και T3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (...
περισσότερα...
νέο
ddf969dbc5b26f6a6356b75d2ed208a8
ADIUM 130

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: T11.1 και T11.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του...
περισσότερα...
νέο
143ca05f308030b2552d92ce7c523763
ADIUM 150

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (αυ...
περισσότερα...
νέο
cec3713360ef33a747123167fdbea7eb
BEVETOL-VZ

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος B, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απα...
περισσότερα...
νέο
6b74dfdce7254c9a41e6891be0626a8b
RETADOL

Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος D, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T10). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργ...
περισσότερα...
νέο
071635a8e803c403d84dffdb7e0bac6d
ADINOL-RAPID

Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – Αντιπαγετικό σκυροδέματος

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος ευρείας χρήσης - αντιπαγετικό σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T6). Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες....
περισσότερα...
νέο
20571acd582430b0654f441bec004007
ADINOL-RAPID 2H

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T7). Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος, χωρίς να επηρέαζονται οι τελικές αντοχές του. Συντελεί στη γρήγορη αφαίρεση των ξυλοτύπων διευκολύνον...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT_ADMIX_5177c7e948bde
AQUAMAT-ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του...
περισσότερα...
νέο