Τσιμεντοειδή Δάπεδα

grid
list
σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων
EXTRA-TOP

Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων

Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα, βιοτεχνίες, υπόγεια, αποθηκευτικούς χώρους, συνεργεία, μηχανουργεία, χώρους στάθμευσης, χώρους φόρτωσης-εκφόρτ...
περισσότερα...
νέο
4e8722a65654ac1236ebc76eaee06b2e
EXTRA-TOP CR

Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με κορούνδιο

Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με κορούνδιο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Χρησιμοποιείται σε δάπεδα με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων...
περισσότερα...
νέο
934a7b01ab06cfb6d07d15e4bfbec748
FLOWCRET 1-10

Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων, κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10 mm. Ιδανικό για προετοιμασία του υποστρώματος πριν την τοποθέτηση μοκέτ...
περισσότερα...
νέο
FLOWCRET_1_10_EX_528c590d1b00b
FLOWCRET 1-10 EXPRESS

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία που πρόκειται να δεχθούν μοκέτα, πλακίδια, ξυλινο ή πλαστικό δάπεδο. Εφαρμόζεται σε πά...
περισσότερα...
νέο
31afe4bddcc04e76739b44481a152511
FLOWCRET 3-30 EXPRESS

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών. Εφαρμόζεται σε πάχος 3-30 mm. Ιδανικό για προετοιμασία υποστρώματος πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού ή ξύλι...
περισσότερα...
νέο
SCREED_100_51481f3d380fb
SCREED-100

Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

Τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα και επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακίδια, μάρμαρα, κολλητά δάπεδα κλπ., καθώς και για δημιουργία κλίσεων σε δώματα. Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεμα ή το ελαφρομπετόν. Εφαρμόζεται σε...
περισσότερα...
νέο
a816c50c8efd5cfd8d8d6984098baeaf
SCREED-SX

Ταχύπηκτη κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή τσιμεντοκονιών δαπέδου

Ταχύπηκτη κονία που αντικαθιστά το συνδετικό υλικό στις τσιμεντοκονίες δαπέδων. Αποτελείται από ειδικά ταχύπηκτα τσιμέντα και ειδικά πρόσθετα. Αναμιγνύοντάς το με άμμο και νερό προκύπτει ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα με υψηλές αντοχές...
περισσότερα...
νέο