Φιλοσοφία

dras2

Κεντρική φιλοσοφία της ISOMAT αποτελεί η προσφορά προιόντων ανώτατης ποιότητας αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της.

Για το λόγο αυτό η εταιρία διαθέτει εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης, εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, για την ανάπτυξη καινοτόμων προιόντων καθώς και εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανώτερη ποιότητα των παραγώμενων προιόντων πριν αυτά καταλήξουν στην αγορά.

Η ISOMAT διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001.

Επίσης, τα προϊόντα της ISOMAT φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σήμανση CE, ως γνωστόν, απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δομικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 και δηλώνει τη συμμόρφωση της ποιότητάς τους, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Όμως αντικείμενο της εταιρίας δεν αποτελεί απλά η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων, αλλά και η προσφορά τεχνογνωσίας και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των σύγχρονων κατασκευών. Για το λόγο αυτό διαθέτει τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που απαρτίζεται από ένα άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο μηχανικών οι οποίοι προσφέρουν υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή ιδιώτη.