Ποιοτικός Έλεγχος

Προτού τα προϊόντα της ISOMAT φθάσουν στον τελικό καταναλωτή, υποβάλλονται σε συνεχείς, λεπτομερείς και αυστηρούς ελέγχους από το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος Ελέγχου Ποιότητας της εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται σταθερά η άριστη ποιότητά τους.

‘Οταν φθάσουν στην αγορά τα προιόντα πρέπει είναι τέλεια από κάθε άποψη. Πρέπει να δίνουν ριζική λύση, να εφαρμόζονται εύκολα, να είναι οικονομικά, αξιόπιστα στο χρόνο και να ικανοποιούν τα αισθητικά κριτήρια των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτά, η εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει συστήμα διαχείρισης ποιότητας, όσον αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.