Έρευνα & Ανάπτυξη

Δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία, η ISOMAT διαθέτει ένα υπερσύγχρονο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει χημεία κονιαμάτων και βελτιωτικών σκυροδέματος, συστημάτων κόλλησης πλακιδίων και ρευστών-πολυμερών.

Η υψηλής ειδίκευσης επιστημονική ομάδα του τμήματος ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προιόντων καθώς και με τη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων, σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών.

Επιπλέον, συμμετέχοντας σε αναγνωρισμένα επιστημονικά προγράμματα το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ISOMAT ανταλλάσσει τεχνογνωσία με διακεκριμένα πανεπιστήμια και με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης δομικών χημικών της Ευρώπης.

Προτού τα προϊόντα ISOMAT φθάσουν στον τελικό καταναλωτή, υποβάλλονται σε συνεχείς, λεπτομερείς και αυστηρούς ελέγχους από το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος Ελέγχου Ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται σταθερά η άριστη ποιότητά τους. ‘Οταν φθάσουν στην αγορά τα προιόντα πρέπει είναι τέλεια από κάθε άποψη. Πρέπει να δίνουν ριζική λύση, να εφαρμόζονται εύκολα, να είναι οικονομικά, αξιόπιστα στο χρόνο και να ικανοποιούν τα αισθητικά κριτήρια των πελατών.

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, όσον αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της.